Rozwiązania dla biznesu w kryzysie

WILIJEWICZ I PARTNERZY RESTRUKTURYZACJE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Rozwiązania dla biznesu w kryzysie

WILIJEWICZ I PARTNERZY RESTRUKTURYZACJE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

O NAS

Dział Restrukturyzacji i Upadłości Kancelarii Wilijewicz i Partnerzy pomaga firmom w kryzysie znaleźć przyczyny trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i przy pomocy rozwiązań zarówno prawnych jak i ekonomicznych pomóc ich właścicielom wyprowadzić firmę z powrotem na drogę do sukcesu.

DLA KOGO?

Restrukturyzacja przewidziana jest dla przedsiębiorcy, który znalazł się w kryzysie. Jest jeszcze wypłacalny, jednak ma świadomość, że stan ten jest lub za chwilę może być zagrożony. Jeśli przedsiębiorca nie posiada majątku, albo znajduje się w takiej sytuacji kontraktowej, że nie ma szans na jego uzdrowienie, właściwą droga jest przeprowadzenie postępowania upadłościowego.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w Polsce przygotowaliśmy rozwiązania dla branży transportowej, rozrywkowej, turystycznej i pozostałych branż dotkniętą najmocniej obecną sytuacją gospodarczą w Polsce.

AUDYT EKONOMICZNY W FIRMIE

Partnerzy Kancelarii –  doradcy restrukturyzacyjni, finansiści, eksperci od zarządzania i HR przeprowadzą szczegółową analizę ekonomiczną podstaw Twojej działalności.

PLAN RESTRUKTURYZACJI

Na podstawie audytu, przy Twoim aktywnym udziale, sporządzimy plan restrukturyzacyjny, który pozwoli nam na dobór właściwej ścieżki prawnej, prowadzącej do zawarcia z wierzycielami porozumienia (układu), dzięki któremu ze spokojną głową, wdrożysz zmiany w swojej firmie.

WDROŻENIE NOWEJ STRATEGII DZIAŁANIA

Po zawarciu porozumienia, skutecznie wprowadzimy zmiany w Twojej firmie, dzięki czemu wykonamy plan restrukturyzacyjny i doprowadzimy do ekonomicznego odrodzenia Twojego przedsiębiorstwa.

REWITALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Zastosowane przez nas w toku restrukturyzacji rozwiązania zarządcze, finansowe i prawne , pozwalają na złapanie oddechu i skuteczne odbudowanie biznesu bez jego wyprzedaży i ostatecznie likwidacji.

OCHRONA PRZED KOMORNIKIEM

Skuteczne wdrożenie postępowania restrukturyzacyjnego pozwala nie tylko na wprowadzenie ekonomicznych zmian w przedsiębiorstwie, ale przede wszystkim na zwolnienie zajętych przez Komornika rachunków bankowych i zapobiega dalszej degradacji Twojego majątku.

SKUTECZNE MEDIACJE

Partnerzy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu mediacji. Pełniąc przez lata funkcję Mediatora Stałego przy wielu sądach okręgowych w Polsce umiemy rozmawiać i doprowadzać do kompromisów.

RESTRUKTURYZACJA CZYLI RATUNEK DLA FIRM W KRYZYSIE

Restrukturyzacja pozwala, dzięki zawarciu układu (porozumienia), z jednej strony skutecznie zabezpieczyć interesy wierzycieli z drugiej strony umożliwić uniknięcie upadłości dłużnika. Restrukturyzacja przewidziana jest dla przedsiębiorcy, który znalazł się w kryzysie. Jest jeszcze wypłacalny, jednak ma świadomość, że stan ten jest lub za chwilę może być zagrożony. Jeśli przedsiębiorca nie posiada majątku, albo znajduje się w takiej sytuacji kontraktowej, że nie ma szans na jego uzdrowienie, właściwą droga jest przeprowadzenie postępowania upadłościowego.

JAK PRZEPROWADZIĆ RESTRUKTURYZACJĘ?

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje 4 szczególne postępowania, które dopasowane przez uprawnionego doradcę restrukturyzacyjnego do charakterystyki i potrzeb konkretnego przedsiębiorcy pozwalają na osiągnięcie sukcesu i uzdrowienie firmy.

– Postępowanie o zatwierdzenie układu
– Przyspieszone postępowanie układowe
– Postępowanie układowe
– Postępowanie sanacyjne.

Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga.

Winston Churchill

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Akceptuję treść Polityki Bezpieczeństwa w zakresie Ochrony Danych Osobowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez rpr Konrad Maciej Wilijewicz Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy ul. Wigury 13/4 90-302 Łódź w celu świadczenia przez Administratora Danych Osobowych usług prawnych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji prawniczej.

  Zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach wynikających z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez rpr Konrad Maciej Wilijewicz Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy ul. Wigury 13/4 90-302 Łódź , moich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu realizowanych usług. Dane będą udostępniane innym podmiotom jedynie w przypadku uzasadnionym przepisem prawa.

  KONSULTACJE

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA KONSULTACJĘ.

  ZAPRASZAMY!